Ορθοπαιδικός Χειρουργός | Επιμελητής στην Ορθοπαιδική Κλινική Μεγάλων Αρθρώσεων
στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, με Διευθυντή Τσαρούχα Ιωάννη

Πληροφορίες σχετικά με την Μέθοδο ASI

Τί σημαίνει ο όρος ASI;

Ο όρος ‘ASI’ προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων:
Anterior (=πρόσθια), γιατί η προσέγγιση στο ισχίο γίνεται κατ’ ευθείαν από την πρόσθια πλευρά της άρθρωσης.
Supine (=ύπτια), γιατί η επέμβαση γίνεται με τον ασθενή σε ‘φυσική’ ύπτια θέση.
Intermuscular (=ανάμεσα από τους μύες), γιατί η προσέγγιση στο ισχίο γίνεται μεταξύ των μυικών ομάδων που περιβάλλουν την άρθρωση του ισχίου, χωρίς να τραυματίζονται ή να πειράζονται με άλλο τρόπο οι σημαντικές αυτές μυικές ομάδες.

Τί είναι η Μέθοδος ASI;

Μέθοδος ASI αποτελεί την πραγματική μέθοδο ελάχιστα επεμβατικής αρθροπλαστικής τρίτης γενιάς ASI (‘Anterior Supine Intermuscular’, Μικροπλαστική ASI).


Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου ASI;

– Η Μέθοδος ASI γίνεται χωρίς τομές και κακώσεις των μυώντενόντων και νεύρων, κάτι που σημαίνει ότι, ο ασθενής σηκώνεται από το κρεβάτι πιο γρήγορα και επανέρχεται στις φυσιολογικές του δραστηριότητες με πολύ λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο.

– Eπιτρέπει τον εύκολο έλεγχο του ακριβούς μήκους του ποδιού κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ούτως ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος ανισοσκελίας (διαφοράς στο μήκος των δύο ποδιών).

– Eπιτρέπει τον έλεγχο της σταθερότητας του ισχίου κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ώστε να εκμηδενίζεται ο κίνδυνος εξάρθρωσης αργότερα.

– Mε τη χρήση ακτινοσκοπικού ελέγχου κατά τη διάρκεια του χειρουργείου εξασφαλίζεται η άριστη τοποθέτηση των υλικών.

– H τεχνική είναι κατάλληλη για όλους χωρίς να παίζει κανένα ρόλο το βάρος (ακόμα και παχύσαρκοι) καθότι, το σημείο τομής από τη φύση του έχει ελάχιστο υποδόριο λίπος.

– Ο συνολικός χρόνος της επέμβασης είναι μικρότερος από τις συνήθεις μεθόδους.

– Μείωση απώλειας αίματος και κατα συνέπεια μη αναγκαιότητας για μετάγγιση.

– Τέλος, το σημαντικότερο πλεονέκτημα της άμεσης κινητοποίησης του ασθενούς μετά το χειρουργείο και της ταχύτατης μετεγχειρητικής αποκατάστασης λόγω της ελαχιστοποίησης του πόνου καθώς και αποφυγής ατροφίας των μυών του ισχίου (η οποία παρατηρείται με άλλες χειρουργικές μεθόδους).